Интериорен дизайн

Интериорен дизайн и проектиране

При стартиране работата по един интериорен проект, възникват въпроси свързани с това какво да се очаква от съвместната ни работа, както и какви точно задачи ще се рашават.Интериорния дизайн обхваща процесите от зонирането и идейното проектиране на пространството до неговото окончателно реализиране.

Работата протича съвместно с архитекти, строители, инженери, мебелни производители, търговци

Етап 1

Нека се запознаем

Всичко започва със среща-оглед на обекта и взимане на размери от място. /В другия случай, когато обекта е в процес на строителство, се работи по архитектурна подложка/.

Тази среща ще бъде насочена изцяло към Вашия вкус и стил.Споделете ни какво харесвате и какво избягвате,как си представяте кухнята,кои са предпочитаните цветове мека мебел.Нека опознаем начина Ви на живот. За нас е важно да открием кои са стиловете, които Ви допадат, кои са любимите Ви цветове, дали има определена функционалност или мебел, на която държите. Може да ни покажете снимки или визуализации на интериори, които са Ви харесали. Така най-бързо и най-точно ще изясним какво да присъства и кои да са акцентите в идейните предложения, които ще получите.

Етап 2

Идеен проект

Следващата стъпка е да се направи зониране и разпределиние, т.е вариантни решения за функционалното и композиционно разположение на елементите от интериора.

След одобрено разпределение започва разработката на идейния проект: модели мебели, оформяне на стените, пода и тавана на помещенията. Разположение и видове осветителни тела, материали и текстури. Декоративни решения, пана и пластични елементи. Идейния проект се представя чрез 3D визуализации.

След одобрението на идейния проект, започва третият етап – работния проект.

Етап 3

Работен проект

Съдържанието на работния проект е следното:

 • план настилки – чертеж с показан вид и квадратура на подовите покрития.

 • план софити – чертожен пакет даващ информация за обработка на  таваните.

 • план ВиК

 • план/и/или разгъвки по стени/ – чертожен пакет даващ информация за  довършителните работи и  обработката на  стените в помещенията.

 • схема на осветлението – План на осветителните тела, места за позициониране.

 • схема на силнотокови и  слаботокови елементи, касаещи интериорния проект – План за позициониране на изводи за контакти и захранващи кабели.

 • разработване на детайлни чертежи за изпълнение на специално произвеждани изделия. Изготвяне на чертежи за всички необходими детайли на елементите на интериорния проект, базирайки се на конкретно подбрано обзавеждане, оборудване и довършителни материали.

 • техническа спецификация на подбраното обзавеждане, оборудване и довършителни работи.

 • количествена сметка на подбраното обзавеждане, оборудване и довършителни материали.

Пакет услуги

Интериорен дизайн

 • Точно замерване на помещението
 • 2D функционално разпределение
 • 3D визуализации
 • Работни чертежи
 • Ценови оферти за цялостно изпълнение на интериора
Всички цени са без включено ДДС.

Стандартен пакет

 • Точно замерване на помещението

 • 2D функционално разпределение

 • 3D визуализации

 • Работни чертежи

45 лв.
на кв.м

Стандартен пакет + *

 • Точно замерване на помещението

 • 2D функционално разпределение

 • 3D визуализации

 • Работни чертежи

 • Ценови оферти за цялостно изпълнение на интериора

50 лв.
на кв.м
Всички цени са без включено ДДС.

Телефон

0887396130

Е-mail

interior.stoianova@gmail.com